Selected publications:

Skelin Horvat, Anita; Muhvić-Dimanovski, Vesna. 2014. „Danas jesmo, sutra nismo; prilog proučavanju hapaksa u hrvatskome jeziku.“ Riječki filološki dani 9, zbornik radova: D. Stolac (ur.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 511-520.

Skelin Horvat, Anita; Muhvić-Dimanovski, Vesna. 2010. „Država u banani i mrak sniženja – žargonizmi u razgovornom jeziku.“ U: Mildner, Vesna; Liker, Marko (ur.): Proizvodnja i percepcija govora. FF Press, Zagreb, 371-395.

Muhvić-Dimanovski, Vesna; Skelin Horvat, Anita. 2008. „Contests and nominations for new words – why are they interesting and what do they show.“ Suvremena lingvistika, 65 (1), 1-26.

Muhvić-Dimanovski, Vesna; Skelin Horvat, Anita. 2006. „O riječima stranog podrijetla i njihovu nazivlju.“ Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 46-47, 203-215.

Muhvić-Dimanovski, V. 2005. Neologizmi: problemi teorije i primjene. FFpress, Zagreb.

Skelin Horvat, Anita. 2005. „O uporabi i razumijevanju stranih riječi.“ U: Granić, Jagoda (ur.): Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, Zbornik radova HDPL-a. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb-Split, 681-690.

Muhvić-Dimanovski, V. 2004. „Italian and German Influence on Croatian: Similarities and Differences.“ U: S. Ureland (ur.): Integration of European Language Reserch, Studies in Eurolinguistics. Logos Verlag, Berlin, 605-615.

Muhvić-Dimanovski, V. 2004. „New Concepts and New Words – How Do Languages Cope With the Problem of Neology.“ Collegium Antropologicum, Vol. 28, Sup. 1, 139-146.

Skelin Horvat, Anita. 2004. „Posuđivanje u hrvatski jezik u dvama razdobljima.“ Suvremena lingvistika 57-58 (1-2), 93-104.

Muhvić-Dimanovski, V. 2003. „Studies on foreign element sin European languages with emphasis on Croatian – past, present and future.“ U: S. Ureland (ur.): Convergence and Divergence of European Languages, Studies in Eurolinguistics. Logos Verlag, Berlin, 95-108.

Sesar, D. i Muhvić-Dimanovski, V. 2003. „Frazem, fraza i parafraza u suvremenom medijskom diskursu.“ U: Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 279-289.

Muhvić-Dimanovski, V. 2002. „Žargonizmi u dvojezičnom rječniku.“ Filologija, knj. 38-39, 75-82.

Muhvić-Dimanovski, V. 2001. „Apokopa i afereza u funkciji jezične ekonomije.“ Suvremena lingvistika, 51-52, 191-202.

Muhvić-Dimanovski, V. 1998a. „Neologizmi na razmeđi jezične otvorenosti i jezičnoga purizma.“ Filologija 30-31, 495-499.

Muhvić-Dimanovski, V. 1998b. „Šulekovi neologizmi.“, U: Zbornik o B. Šuleku, HAZU, Zagreb, 103-109.

Muhvić-Dimanovski, V. 1996. „Njemački jezik kao posrednik pri posuđivanju iz engleskoga u hrvatski.“ Suvremena lingvistika, 41-42, 457-464.

Muhvić-Dimanovski, V. 1992. Prevedenice – jedan oblik neologizama, Rad HAZU, knj. 446,Zagreb, 93-205.

Muhvić-Dimanovski, V. 1992. „Super – kao element hibridnih složenica.“ Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 27, 161-167.

Muhvić-Dimanovski, V. 1991. „Korner, vuglec ili nešto treće.“ U: Zbornik radova HDPL-a Prožimanje kultura i jezika, Zagreb, 71-75.

Muhvić-Dimanovski, V. 1990. „Some Recent Semantic Loans of English Origin in SerboCroatian.“ U: Zbornik: Languages in Contact, Zavod za lingvistiku, Zagreb, 151-156.