dr.sc. Vesna Muhvić-Dimanovski – voditeljica projekta
dr. sc. Anita Skelin Horvat

Rječnik je dostupan za korištenje samo uz uvjet da se navede autore i internetsku stranicu s koje je preuzet, te poštuje opća autorska prava i prava intelektualnog vlasništva.

Nove riječi gotovo svakodnevno pristižu u neki jezik i stoga ih često nije moguće uvrstiti u standardne jednojezične rječnike u očekivanome broju, niti je to moguće učiniti dovoljno brzo. Stoga su rječnici novih riječi vrlo važna leksikografska djela jer se bave ciljanim segmentom leksika te uspijevaju popuniti praznine koje se zbog vremenskih i tehničkih ograničenja javljaju u općim jednojezičnim rječnicima. Upravo je i glavni cilj ovoga projekta izrada rječnika neologizama u hrvatskome jeziku.

Uz izradu rječnika neologizama, nužno je istražiti podudarnosti i razlike u pristupu neologizmima kao posebnome segmentu leksičkog fonda u pojedinim jezicima. Cilj je utvrditi kakav je položaj i intenzitet neološke proizvodnje u hrvatskome jeziku, te ustanoviti u kojoj se mjeri ono može usporediti sa situacijom u nekim drugim europskim jezicima. Nastoji se istražiti koji je stupanj podudarnosti prisutan u određenim područjima neologije, npr. kada je riječ o angloneologizmima i egzotizmima, a kakve su razlike vidljive kada govorimo o neologiji koja pripada domaćim tvorbama. Ujedno se nastoji istražiti u kojoj mjeri razlike između sociokulturnih i sociopolitičkih uvjeta u pojedinim jezičnim zajednicama uzrokuju i različito poimanje neologije te može li se govoriti o stanovitim univerzalnim pojavama koje pogoduju stvaranju novih riječi.

U obzir su uzimane ne samo brojne domaće nove riječi, nego i posuđenice iz drugih jezika, među kojima prevladavaju angloneologizmi, semantičke posuđenice tj. neosemantizmi te oživljenice koje su kao kategorija relativno česte unutar neologizama.

Šifra projekta: 130-1300869-0834